Prijave za upis na program
DIGITALNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVANJU

od 14.10.2022. do 20.02.2023.

Dobrodošli na mrežnu stranicu elektroničke prijave i upisa na program Digitalne kompetencije u obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Putem ove aplikacije svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i upisati na program Digitalne kompetencije u obrazovanju (u daljnjem tekstu DIKOBRAZ).

U prvom upisnom ciklusu 2022./2023. nastava počinje 25. veljače 2023. Prijave i upisi za prvi ciklus u 2022./2023. traju od 14. studenoga 2022. do 20. veljače 2023., što znači da se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti i upisati samo u tom roku. Nakon toga roka neće biti moguće prijaviti se i upisati u prvi upisni ciklus 2022./2023.

Nakon zaprimljene prijave referada programa DIKOBRAZ obrađuje podatke i obavještava kandidata o statusu njegove prijave putem e-pošte. Kandidat se može upisati na DIKOBRAZ putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete kontaktirati s našom službom telefonom: 031/212-803, e-mailom: scurcic@ffos.hr (Stjepan Ćurčić) ili poštom: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Program Digitalne kompetencije u obrazovanju.