Prijave za upis na program
DIGITALNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVANJU

od 25.09.2023. do 15.02.2024.

Dobrodošli na mrežnu stranicu elektroničke prijave i upisa na program Digitalne kompetencije u obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Putem ove aplikacije svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i upisati na program Digitalne kompetencije u obrazovanju (u daljnjem tekstu DIKOBRAZ).

U upisnom ciklusu 2023./2024. nastava počinje 24. veljače 2024. Prijave i upisi za ciklus u 2023./2024. traju od 25. rujna 2023. do 15. veljače 2024., što znači da se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti i upisati samo u tom roku. Nakon toga roka neće biti moguće prijaviti se i upisati u upisni ciklus 2023./2024.

Nakon zaprimljene prijave referada programa DIKOBRAZ obrađuje podatke i obavještava kandidata o statusu njegove prijave putem e-pošte. Kandidat se može upisati na DIKOBRAZ putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete kontaktirati s našom službom telefonom: 031/212-803, e-mailom: scurcic@ffos.hr (Stjepan Ćurčić) ili poštom: Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Program Digitalne kompetencije u obrazovanju.