Registracija novog računa


Ime
Prezime
OIB
Korisnička oznaka (e-mail adresa)
Korisnička lozinka  
Potvrda upisane lozinke  

Pravni uvjeti

Mrežnu aplikaciju za prijavu i upis na program Digitalne kompetencije u obrazovanju pokrenuo je i uređuje Filozofski fakultet u Osijeku (dalje u tekstu: FFOS).

Prvim i svakim sljedećim korištenjem ove mrežne aplikacije smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo, ne pristupajte mrežnoj aplikaciji i ne koristite se njezinim sadržajima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uvjete korištenja, molimo, obratite se na e-mail adresu: dikobraz@ffos.hr

FFOS se obvezuje čuvati osobne podatke korisnika ove mrežne aplikacije sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. FFOS može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako te podatke korisnik dobrovoljno dostavi putem mrežne aplikacije. FFOS će se navedenim podatcima koristiti isključivo u svrhu upisa na program Digitalne kompetencije u obrazovanju FFOS se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

FFOS se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem ove mrežne aplikacije ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove mrežne aplikacije, zatim za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove aplikacije te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove aplikacije.

Ako mrežna aplikacija pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih internetskih stranica na koje FFOS nema nikakav utjecaj, FFOS nema odgovornost za točnost i potpunost sadržaja drugih internetskih stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih internetskih stranica.

FFOS zadržava pravo izmjene sadržaja ove mrežne aplikacije te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizišle iz takvih promjena.

FFOS zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na mrežnim stranicama FFOS.

Ovi uvjeti korištenja važeći su od 2022. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.